TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm theo số hiệu hoặc trích dẫn:


Hướng dẫn số: 89-HD/BTGTU, HD tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Nội dung:
Ngày ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 05/03/2020
Người ký: Nguyễn Văn Sự
Tải về 1
số: 39-CV/BTGĐUK, Tài liệu thông tin nội bộ về kết quả tháng Việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc
Nội dung:
Ngày ban hành: 12/03/2020
Ngày hiệu lực: 12/03/2020
Người ký:
Tải về 1
Công văn số: 41-CV/BTGĐUK, V/v đề nghị tuyên truyền và vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
Nội dung:
Ngày ban hành: 24/03/2020
Ngày hiệu lực: 24/03/2020
Người ký: Đào Như Phúc
Tải về 1
Công văn số: 42-CV/BTGĐUK, V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019 - 2020
Nội dung:
Ngày ban hành: 27/03/2020
Ngày hiệu lực: 27/03/2020
Người ký: Đào Như Phúc
Tải về 1
Kế hoạch số: 25-KH/ĐUK, Kế hoạch về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Nội dung:
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Người ký: Nguyễn Phướng
Tải về 1 Tải về 2 Tải về 3
Công văn số: 46-CV/BTGĐUK, Công văn 46 - Về việc tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung:
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Người ký: Đào Như Phúc
Tải về 1
Hướng dẫn số: 03-HD/ĐUK, HD tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020)
Nội dung:
Ngày ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Người ký: Nguyễn Phướng
Tải về 1
Kế hoạch số: 28-KH/ĐUK, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
Nội dung:
Ngày ban hành: 28/05/2020
Ngày hiệu lực: 28/05/2020
Người ký: Nguyễn Phướng
Kế hoạch số: 28-KH/ĐUK, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
Nội dung:
Ngày ban hành: 28/05/2020
Ngày hiệu lực: 28/05/2020
Người ký: Nguyễn Phướng
Tải về 1
Công văn số: 47-CV/BTGĐUK, V/v gửi Tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua
Nội dung:
Ngày ban hành: 28/05/2020
Ngày hiệu lực: 28/05/2020
Người ký: Đào Như Phúc
Tải về 1

Page 1 of 28
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
5
Tổng số truy cập:
132349
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645