Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông
01/07/2020 10:47:44
          Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và đảng viên, CCVC thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản mục tiêu chính trị của đơn vị đề ra, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin truyền thông hoạt động có nề nếp và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

          Chú trọng công tác xây dựng Đảng
          Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Một trong những nhiệm vụ Đảng bộ đặc biệt chú trọng đó là công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ Sở triển khai thực hiện đều gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt, bước đầu sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ đã mang lại hiệu quả tích cực.
          Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đội ngũ đảng viên, CCVC. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; trong đó việc xây dựng và thực hiện theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh được đặt lên hàng đầu.
          Tập thể Đảng ủy đã có sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng thực hiện đồng bộ với công tác lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
Vai trò của các đoàn thể tại đơn vị luôn được khẳng định với các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hướng vào cộng đồng với nhiều nội dung thiết thực.
          Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cùng với chính quyền đã quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quy định của các cấp ủy Đảng, văn bản qui phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin truyền thông để đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt
thăm một gian hàng triển lãm tại Hội thảo CNTT&TT lần thứ 23
 
          Các chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế trong đơn vị một cách công tâm, khách quan.
          Đảng uỷ Sở đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị; chỉ đạo thành lập Ban Thanh tra nhân dân theo đúng quy định; xây dựng Quy chế làm việc của Đảng uỷ, chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp giữa chi bộ và các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai cho CBCCVC các chủ trương, chính sách, chế độ của nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác; kinh phí hoạt động và tất cả các hoạt động khác trong đơn vị. Đảng ủy lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.
          Sau 04 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, toàn thể đảng viên, cán bộ, CCVCNLĐ trong đơn vị đã nghiêm túc thực hiện; nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị dần đi vào cuộc sống. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương Bác; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ ngày càng sát thực và hiệu quả hơn.
          Đảng ủy đã triển khai, quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 06/7/2018 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đảng ủy nắm chắc tình hình đảng viên và có biện pháp cụ thể để xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
          Đảng bộ đã xây dựng quy chế, quy định rõ nhiệm vụ của Đảng uỷ, cấp uỷ chi bộ và đảng viên, làm rõ mối quan hệ giữa Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể. Trong thời gian qua, việc thực hiện quy chế khá tốt, phát huy được năng lực, trách nhiệm tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ.
          Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, toàn đơn vị chưa có tập thể hoặc cá nhân vi phạm phải xử lý kỷ luật.    
          Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị cơ quan
          Đảng ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo là: toàn thể đảng viên, cán bộ, CCVCNLĐ trong đơn vị phải Làm gương – Kỷ cương – Trọng tâm – Bức phá theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành thông tin và truyền thông. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tâm huyết, giỏi nghề, luôn đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm với công việc.
          Đảng ủy sở đã chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đối với ngành thông tin và truyền thông, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ của ngành, góp phần tạo khung pháp lý cho hoạt động thông tin và truyền thông ở địa phương. Xây dựng chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và chiến lược phát triển Bưu chính viễn thông giai đoạn 2015 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Quy chế phát ngôn báo chí; Quy hoạch và phát triển các cơ quan Báo chí đến năm 2025 theo Quyết định 362/QQD-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
          Tăng cường quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, triển khai thí điểm đô thị thông minh, trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng, chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, nghiên cứu các chính sách, chương trình để cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Triển khai các phần mềm quản lý văn bản; quản lý cổng thông tin và cổng thứ cấp, phát triển các dịch vụ công trên các cổng, trang thông tin điện tử phục vụ doanh nghiệp và người dân; tổ chức họp hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện, từng bước ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính...
          Công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện thực hiện đúng quy định, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Phát triển mạnh mạng bưu chính viễn thông công cộng, ưu tiên cho vùng có mật độ sử dụng thấp. Duy trì và phát triển các điểm Bưu điện văn hóa xã được kết nối internet, thí điểm một số Bưu điện văn hóa xã nhận và trả kết quả dịch vụ công. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho nông thôn, đạt các tiêu chí nông thôn mới.
          Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại thực hiện đúng Luật Báo chí, Luật Xuất bản và văn bản pháp luật về thông tin đối ngoại đảm bảo hoạt động ổn định, đúng tôn chỉ mục đích. Bám sát yêu cầu, định hướng thông tin, tuyên truyền của Tỉnh ủy, Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo đề cương, chương trình, đề án và kịp thời ra văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Truyền thanh  các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung về kinh tế - văn hóa - xã hội, các ngày lễ lớn; tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm. Đồng thời phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm ảnh về 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa thị xã Sông Cầu; Trường Đại học Phú Yên; Trung tâm Văn hóa huyện Tuy An và Trường THCS Lương Tấn Thịnh, thị trấn Hòa Hiệp Trung huyện Đông Hòa. Tổ chức thành công 60 năm ngày phát hành sách, kỷ niệm 400 năm Phú Yên, ngày sách Việt Nam và các ngày lễ lớn hàng năm...
          Ngoài công tác chuyên môn, Đảng ủy Sở còn chỉ đạo triển khai hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2014 của Đảng ủy Khối. Qua đó, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đóng góp 2 ngày lương/năm để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo và nhận đỡ đầu 03 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Ea Trol, huyện Sông Hinh; Tặng 1 tủ sách và hơn 100 loại sách, báo; vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Ea Trol với tổng số tiền là 390.770.000đ.
Ngoài ra, Sở còn vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm thăm và tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, thiệt hại do thiên tai, bão lụt trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 287.000.000 đồng.
          Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 05 năm (2014-2019).
          Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác xây dựng đảng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; từng bước đảm bảo yêu cầu cơ bản về: mục tiêu chiến lược, với quyết tâm đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo và hiệu quả”. Các chỉ tiêu cụ thể gồm:
           - Tỷ lệ đảng viên được học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt 100%.
          - Phấn đấu xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 100%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 98% trở lên. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.
          - Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc và quy chế dân chủ của cơ quan, doanh nghiệp 100%.
          - Kết nạp ít nhất 05 đảng viên mới.
          - Xây dựng các đoàn thể ở cơ quan vững mạnh xuất sắc./.
Trần Thanh Hưng 
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
19
Tổng số truy cập:
65374
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645