Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Phú Yên 30 năm xây dựng và phát triển
04/06/2020 09:07:49
          Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Phú Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng là thời điểm hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói chung và Đảng bộ KBNN Phú Yên hân hoan kỷ niệm 30 năm Ngày tái thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (01/4/1990 - 01/4/2020).

 

          Ngày 04/01/1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 07/HĐBT về việc tái thành lập hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính; hệ thống KBNN chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990 với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý thu - chi quỹ ngân sách nhà nước (NSNN); quỹ dự trữ tài chính nhà nước; huy động vốn cho đầu tư phát triển; quản lý các khoản vay và trả nợ dân; quản lý tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ, tạm gửi chờ xử lý;…
Cùng với hệ thống KBNN cả nước, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Đảng ủy KBNN Phú Yên luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành, của địa phương để xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn tỉnh nhà.
           Những ngày đầu mới thành lập, KBNN Phú Yên gặp rất nhiều khó khăn về công tác nhân sự, về hoạt động nghiệp vụ và cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa yếu từ hai ngành Tài chính và Ngân hàng bàn giao sang; trụ sở làm việc từ tỉnh đến huyện đều phải mượn tạm của hai ngành này. Thời điểm này, cơ chế quản lý quỹ NSNN đang trên đà đổi mới; nền kinh tế vừa xóa bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường; tình trạng lạm phát, giá cả tăng nhanh vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, Phú Yên là một tỉnh nghèo, mới được tách ra từ tháng 7/1989, tình hình thiếu hụt ngân sách và tiền mặt xảy ra thường xuyên,... Những khó khăn chủ quan và khách quan đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức điều hành các hoạt động của KBNN Phú Yên.
          Tuy vậy, nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của KBNN, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tài chính - ngân hàng trên địa bàn; sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, Đảng bộ KBNN Phú Yên đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, không ngừng củng cố, ổn định, vươn lên hoàn thành  tốt nhiệm vụ KBNN của ngành và địa phương giao.
          30 năm qua, khối lượng thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, KBNN Phú Yên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính - ngân hàng thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thu NSNN, đa dạng phương thức thu, tạo thuận lợi cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; đồng thời tập trung nhanh nguồn thu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch thu NSNN được giao hàng năm. Nếu như năm 1990, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ hơn 15 tỉ đồng thì đến cuối năm 2004, con số này tăng lên hơn 540 tỉ đồng và đến cuối năm 2019 là 7.022 tỉ đồng, đạt 127,7% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu qua ngân hàng thương mại là 5.969 tỉ đồng, chiếm 85% tổng thu NSNN trên địa bàn.
          Về chi NSNN, KBNN Phú Yên đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện quản lý, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao; đảm bảo giải quyết kịp thời nhu cầu của các đơn vị sử dụng ngân sách; góp phần phục vụ mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 1990 khoảng 33 tỉ đồng, đến năm 2004 hơn 995 tỉ đồng, và đến ngày 31/12/2019 là 5.711 tỉ đồng, đạt 88,6% dự toán tỉnh giao. Chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 1990 hơn 18 tỉ đồng, năm 2004 gần 784 tỉ đồng, và đến cuối năm 2019 là 3.682 tỉ đồng, đạt 72,4% kế hoạch năm. Đặc biệt, những công trình trọng điểm của tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cầu Hùng Vương, công viên ven biển Tuy Hòa, khu đô thị Nam Tuy Hòa, cầu Dinh Ông,... được triển khai từ nguồn vốn do KBNN Phú Yên quản lý, cấp phát.
          Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ra sức thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dưới sự chỉ đạo của KBNN, Đảng ủy KBNN Phú Yên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ như triển khai, thực hiện và khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp NSNN (TCS) thanh toán điện tử liên kho bạc, thanh toán liên ngân hàng, thanh toán điện tử song phương…; niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ tại nơi giao dịch; đồng thời triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên địa bàn tỉnh, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
          Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, công chức KBNN Phú Yên còn hoàn thành tốt một số nhiệm vụ mới phát sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng như: chi trả hỗ trợ ngư dân “Vươn khơi, bám biển” theo Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ; tham gia đầy đủ công tác từ thiện - xã hội theo các chủ trương của ngành và địa phương; đặc biệt tập thể cán bộ, công chức KBNN Phú Yên đã đóng góp hỗ trợ xây dựng 02 “Nhà tình nghĩa” cho đối tượng chính sách ở Xã An Ninh Đông (H. Tuy An) và Xã Hòa Tân Tây (H. Tây Hòa).

 
Đ/c Đoàn Kim Khuyên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Phú Yên (ngoài cùng bên trái)
cùng lãnh đạo địa phương tại Lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa”

 
          Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, công chức trong toàn hệ thống KBNN Phú Yên vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Cờ Tập thể thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính, Cờ Tập thể thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính; Bằng khen Bộ Tài chính, UBND tỉnh; Giấy khen của Tổng Giám đốc KBNN,...
          Nhằm tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với hệ thống Kho bạc cả nước định hướng xây dựng kho bạc điện tử, KBNN Phú Yên sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quỹ NSNN thông qua việc gắn kết chặt chẽ các khâu của quá trình phân bổ, thực hiện, quyết toán NSNN trên cơ sở liên thông dữ liệu điện tử và hoàn thiện khung kiểm soát chi NSNN; chủ động trong công tác quản lý ngân quỹ nhà nước, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch tại KBNN; thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước và báo cáo tài chính, ... Bên cạnh đó, KBNN Phú Yên tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ trong quá trình thực thi công vụ;… phấn đấu đến cuối năm 2020, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh đều tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN mức độ 4 theo lộ trình đã được phê duyệt./.
Minh Tâm


 
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
28
Tổng số truy cập:
65395
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645