Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam
19/05/2020 15:36:32

 

          Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân xâm lược, đô hộ. Người đau nỗi đau mất nước của đồng bào. Người khâm phục tinh thần yêu nước, bất khuất của các bậc anh hùng tiền bối; sáng suốt nhận ra những hạn chế không thể khắc phục được của đường lối cứu nước do các văn thân, sĩ phu yêu nước thời bấy giờ phát động và lãnh đạo. Chính vì thế, vào năm 1911, Người đã quyết định ra đi tìm con đường cứu nước, cứu dân tộc. Bằng nhãn quan chính trị thiên tài của một vĩ nhân, Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, đó là con đường cách mạng vô sản.
          Ngày 03/02/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của mình đã quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản ở trong nước thành một tổ chức duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã giáo dục, rèn luyện Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính, thu hút nhiều nhân tài và đào tạo được một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đủ đức, đủ tài để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thu giang sơn về một mối, đưa cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
          Là người giữ các trọng trách cao nhất của Đảng và Nhà nước, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cần kiệm, giản dị, khiêm tốn, gần gũi nhân dân, yêu thương đoàn kết giữa các dân tộc cùng sống trên đất nước Việt Nam và thế giới. Như nhà báo Lê-ô-Fi-ghe viết trên báo nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp: “Con người Hồ Chí Minh thể hiện ở mức độ rất cao tất cả các đặc tính tốt đẹp của nhân dân Việt Nam”.
          Điều kỳ diệu ở Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc vừa là nhà văn hóa, nhà thơ lớn. Thơ Hồ Chí Minh phần lớn thể hiện ý chí độc lập, tự do, khát vọng hòa bình, hạnh phúc của nhân dân… nên thơ của Người đã đến với mọi tầng lớp nhân dân, “thơ của muôn nhà”. Là nhà thơ lớn, Bác Hồ đồng thời là nhà văn, đặt nền móng cho nền văn xuôi của cách mạng nước ta. Đó là những bài văn đầy tính chiến đấu với những yếu tố mới mẻ và hiện đại, ở nhiều thể loại: truyện ngắn, bút ký, truyện viễn tưởng, kịch...
Bác Hồ còn là bậc thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng to lớn. Chính Người đã sáng lập và là linh hồn của nhiều tờ báo cách mạng như tờ Thanh niên (tháng 6/1925), Lính Cách Mệnh (tháng 2/1927) và tờ Việt Nam độc lập (tháng 8/1941). Kể từ bài báo đầu tiên (viết năm 1919) đến bài cuối cùng (viết năm 1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nửa thế kỷ hoạt động báo chí, để lại cho chúng ta hơn 1.500 bài báo với nhiều bút danh.
          Ngay sau khi vừa giành được chính quyền, Bác Hồ đã đưa văn hóa vào chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc đấu tranh chống nạn mù chữ, Bác Hồ phát động phong trào xây dựng đời sống mới, Người viết tác phẩm Đời sống mới (ký tên Tân Sinh) để hướng dẫn phong trào này. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của văn hóa, Người xác định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Văn hóa - nghệ thuật cũng là mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Trải qua chặng đường dài dày công học tập, Người đã làm chủ được nhiều ngôn ngữ khác nhau để trở thành nhà văn hóa lớn: vừa là lãnh tụ, vừa là công bộc của nhân dân, vừa là nhà chính trị sáng suốt, vừa là nhà thơ, nhà báo, vừa quan tâm đến những vấn đề lớn của Tổ quốc, vừa không quên những điều nhỏ nhặt, cần thiết của mỗi người dân.
          Công lao, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Chúng ta nguyện học tập và làm theo tấm gương của Người, kế tục xứng đáng sự nghiệp, con đường mà Người và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.
Hồng Thái
 


 
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
36
Tổng số truy cập:
65409
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645