Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Phú Yên: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm
11/05/2020 08:48:39

 

          Cải cách thủ tục hành chính là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng thể chế của ngành thuế nhằm tạo thuận lợi và tăng hiệu quả quản lý, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuế cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh. Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong nhiệm kỳ qua, cùng với nhiệm vụ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Đảng bộ Cục Thuế đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ cải cách hành chính thuế. Với những kết quả đạt được, những nỗ lực trong việc thực hiện cải cách hành chính thuế đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
          Thực hiện chương trình cải cách hành chính, các Nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ, Ngành về những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Đảng bộ Cục Thuế đã đưa vào Nghị quyết để thực hiện đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp. Nghị quyết của Đảng bộ đã được cụ thể hóa thành chương trình hành động hàng năm của ngành.  Chương trình hành động về cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng năm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Chương trình hành động được các Tổ đảng, Chi bộ trực thuộc cụ thể hoá thành các nhiệm vụ chính trị cụ thể, giao trực tiếp cho từng bộ phận, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện.
          Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ Cục Thuế, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, đến nay công tác cải cách hành chính đã đạt được kết quả:
          1- Công khai thủ tục hành chính: Việc công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã và đang được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như đăng tải tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế; Đồng thời, niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế để người dân dễ tra cứu.
          Cục Thuế đã thông báo đến tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn danh mục  thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế và Chi cục Thuế. Theo đó tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế là 166 thủ tục, có 95 thủ tục đạt mức độ 3, mức độ 4; số danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế là 124 thủ tục có  83 thủ tục mức độ 3, mức độ 4.
          2- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện thủ tục hành chính
         Toàn ngành đã triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế  điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nhằm hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai và nộp thuế. Chủ trương này được doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Đến nay 100% doanh nghiệp thực hiện khai nộp thuế điện tử, 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử.
          Về thực hiện hóa đơn điện tử: Đến nay đã có 809 đơn vị thực hiện hóa đơn điện tử. Ngành thuế đang tiếp tục phối hợp với các các đơn vị cung cấp dịch vụ, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đảm bảo đến 31/10/2020 tất các các đơn vị đều thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định.
          3/ Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, 100% các hồ sơ của người nộp thuế như hồ sơ gia hạn, miễn giảm, hoàn thuế, khiếu nại tố cáo được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật


Họi nghị công bố thành lập Đảng bộ bộ phận

          4/ Phối hợp với các ban ngành có liên quan rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người nộp thuế
          Ngành thuế đang triển khai các ứng dụng trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên Môi trường trong việc giải quyết nghĩa vụ tài chính về đất đai; cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh trong việc đăng ký thuế, trao đổi thông tin về doanh nghiệp; kết nối thông tin với cơ quan Hải quan trong việc thực hiện tra cứu nợ thuế hải quan để giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được ngành Thuế thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Việc xử lý hồ sơ luôn đảm bảo thời gian quy định, nhiều thủ tục được rút ngắn đáng kể như cấp mã số thuế doanh nghiệp, thời gian xử lý tại cơ quan thuế chỉ trong 04 phút.
          5/ Tận tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp
         Triển khai “Năm doanh nghiệp Phú Yên” từ năm 2016 đến nay, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với mục tiêu tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển, ngành Thuế Phú Yên đã và đang triển khai nhiều chương trình hiệu quả, thiết thực cả về chất và lượng, luôn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương. Ngành Thuế đã triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, chữ ký số, hóa đơn điện tử có chính sách phù hợp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Các hội nghị đối thoại, hướng dẫn chính sách thuế mới đều được ngành Thuế tổ chức kịp thời và hiệu quả. Công tác giải đáp chính sách thuế luôn được ngành Thuế Phú Yên chú trọng, đảm bảo các vướng mắc của người nộp thuế luôn được tháo gỡ nhanh chóng, chính xác. Các chính sách thuế mới luôn được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế, thuận tiện khi tra cứu, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục hành chính thuế.
         Thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mỗi năm số doanh nghiệp thành lập mới trung bình khoảng 500 doanh nghiệp, đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 3.500 – 4.000 doanh nghiệp, từ năm 2016, ngành thuế triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. Cục Thuế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế; chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh;  phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Liên tục từ năm 2016 đến nay, số doanh nghiệp thành lập mới tăng đều qua các năm. Năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 327 doanh nghiệp; năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới 408 doanh nghiệp, tăng 25% so với năm 2016;  năm 2018 số doanh nghiệp thành lập mới 496 doanh nghiệp, tăng 21% so với năm 2017; năm 2019 số doanh nghiệp thành lập mới là 455 doanh nghiệp. Từ đầu năm 2020 đến nay có 106 doanh nghiệp mới thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 3.208 doanh nghiệp.
          6/ Ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của ngành
          Từ năm 2018 Cục Thuế đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử trong toàn ngành. Đến nay việc trao đổi thông tin giữa Cục Thuế với UBND tỉnh và với các Sở ban ngành và trong nội bộ ngành thuế đã được thực hiện bằng phương thức điện tử. Việc chuyển đổi phương thức làm việc từ xử lý văn bản giấy sang xử lý văn bản đện tử là một trong những công cụ hữu hiệu thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức trong ngành, đồng thời tiết kiệm chi phí ngân sách vào việc in ấn, phô tô.
          7/ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức toàn ngành
         Đảng bộ thường xuyên quán triệt việc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành về trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị, Quy định của Đảng, Bộ, Ngành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
          Thực hiện các văn bản, kế hoạch triển khai để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật trong nội ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật; chấn chỉnh lề lối, tác phong ứng xử của cán bộ, công chức thuế, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện công khai thông tin về thủ tục hành chính thuế và quy trình giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và trên Trang thông tin điện tử ngành thuế; tăng cường công tác truyền thông, hỗ trợ người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng pháp luật thuế; duy trì hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi của người nộp thuế thông qua hòm thư góp ý, tổ chức các đường dây nóng... hướng tới mục tiêu quản lý thuế hiện đại theo đúng Tuyên ngôn của ngành thuế đã đề ra là MINH BẠCH – CHUYÊN NGHIỆP – LIÊM CHÍNH - ĐỔI MỚI.
         Trong thời gian qua, cùng với ngành thuế cả nước, những cải cách của cơ quan thuế đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, thể hiện ở kết quả chung về đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2014 là 71% và năm 2016 là 75% doanh nghiệp hài lòng với cải cách TTHC thuế. Theo "Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019"  được Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây, kết quả đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế năm 2019 là 7,79 điểm, tương đương gần 78%, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát năm 2016 và tăng 7 điểm % so với năm 2014. Trong đó, chỉ số tiếp cận thông tin về thuế tăng 0,23 điểm, sự phục vụ của công chức thuế tăng 1,50 điểm, kết quả giải quyết công việc tăng 0,41 điểm…
           Với những kết quả thực hiện cải cách hành chính như trên đã góp phần vào việc nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh đồng thời góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm của ngành. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tất cả đều hướng tới mục đích quan tâm, giải quyết những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp khó khăn, bức xúc, thực hiện tốt phương châm: “Thu được thuế, thu được lòng dân”, hoàn thành nhiệm vụ chính trị thu ngân sách hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Hà Thị Thanh Hương
  
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
26
Tổng số truy cập:
65392
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645