CHỌN MẶT GỞI VÀNG
09/09/2016 16:13:47

 

 Hai hai tháng năm ngày bầu cử
Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Từ trên xuống dưới xa gần
Bà con ta hãy cân phân rõ ràng.

Bầu cho được những người tài đức
Để mai này ra sức cùng dân
Chung tay xây dựng non sông
Giữ yên bờ cõi con rồng cháu tiên.

Trải hơn bốn ngàn năm lịch sử
Thuở vua Hùng dựng nước đến nay
Nước nhà bao vận thịnh suy
Mà non sông vẫn trường kỳ vẻ vang.

Ấy là bởi kết đoàn chung sức
Làm việc gì thống nhất với nhau
Tham gia bàn bạc từ đầu
Tìm ra phương hướng trước sau vẹn toàn.

Nay đất nước trên đường đổi mới
Hội nhập sâu kinh tế năm châu
Khó khăn, thuận lợi ban đầu
Phải cần nhận rõ trước sau tỏ tường.

Để khẳng định con đường đi tới
Đem lợi quyền, thắng lợi cho ta
Xây dựng, bảo vệ nước nhà
Non sông gấm vóc vinh hoa muôn đời.

Muốn làm được những điều mong đợi
Bà con ta nên gởi vào ai
Những người có đức, có tài
Ngày đêm lựa chọn, hai hai ta bầu.

Bà con hãy cùng đi bầu cử
Đi đúng giờ bầu đủ không sai
Nhận rõ bốn cấp rạch ròi
Để bầu cho đúng ta thời nhớ cho.

Đảng cho ta tự do bầu cử
Phát huy quyền làm chủ nhân dân
Bà con trên dưới xa gần
Chung tay xây dựng non sông mạnh giàu.

Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THOẠI 
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
3
Tổng số truy cập:
132324
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645