Công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT tham gia đánh giá chuyên môn nghiệp vụ QLTT
16/11/2021 17:02:22
        Sáng ngày 11/11/2021, Cục QLTT Phú Yên có 09 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT tham gia kỳ kiểrm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 

       Thực hiện Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 2283/QĐ-TCQLTT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn và đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-TCQLTT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường. Sáng ngày 11/11/2021, tại Văn phòng Cục Quản lý thị trường Phú Yên đã tổ chức tham gia Hội nghị trực tuyến đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với 09 công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT thuộc Cục Quản lý thị trường Phú Yên.
        Đảng ủy Cục chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Phú Yên tham gia tổ chức kiểm tra đạt được tối đa các mục đích, yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho công chức tham gia kiểm tra. Mỗi công chức tham gia kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trên phần mềm được cài đặt vào máy tính, truy cập bằng tài khoản DMS cá nhân. Thời gian tối đa 60 phút để hoàn thành 60 câu trắc nghiệm được lấy từ ngân hàng đề 658 câu hỏi trắc nghiệm do Tổng cục soạn thảo và ban hành. Trước và sau khi kết thúc bài kiểm tra, Ban giám sát nội bộ chụp ảnh màn hình việc đăng nhập và xác nhận kết quả đối với công chức đã tham gia, hoàn thành kiểm tra.
        Trong suốt thời gian kiểm tra, Ban Giám sát nội bộ đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; công chức tham dự kiểm tra chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và không có trường hợp công chức vi phạm quy chế kiểm tra.
Kết thúc đợt kiểm tra đánh giá, Cục Quản lý thị trường Phú Yên có 100% công chức tham dự hoàn thành bài kiểm tra và có kết quả đạt loại giỏi 08 công chức (89%), 01 công chức đạt loại khá (11%).
          Đây là lần kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường đầu tiên tại Cục Quản lý thị trường Phú Yên.
                                                                             Phan Thị Mộng Hồng
                                                          Cục quản lý thị trường Phú Yên 


 
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
3
Tổng số truy cập:
138612
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645