Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
21/10/2021 16:55:08
      Sáng ngày 21/10/2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 07 đồng chí.

 

       Đồng chí Phạm Ngọc Công, ủy viên Đảng Đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Ngọc Hơn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.
        Tại Hội nghị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Phướng yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:        
       Một là, ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
      Hai là, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng thành phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh từ đây đến hết nhiệm kỳ phù hợp với tình hình của đơn vị.
      Ba là, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng. Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc đổi mới nội dung, hình thức; phát huy tính giáo dục và nâng cao tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng đảng viên.
      Bốn là, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cũng như cấp ủy các chi bộ trực thuộc; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
     Năm là, tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ chi bộ và hồ sơ đảng viên của Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh về Đảng ủy Văn phòng Đoàn đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
     Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Ngọc Công, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sớm xây dựng các quy chế hoạt động của Đảng ủy đảm bảo theo quy định.
Lệ Quỳnh
 


 
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Tổng số truy cập:
132345
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645