Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021
14/10/2021 08:59:54
      

 

       Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021, Công văn số 477-CV/BTGTU, ngày 13/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (bằng hình thức học trực tuyến), sau thời gian chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết đảm cho việc tổ chức học trực tuyến, sáng ngày 11/10/2021, tại điểm cầu Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức khai giảng bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phướng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu khai giảng lớp học; các đồng chí trong Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối cùng dự.

Quang cảnh buổi khai giảng (trực tuyến)
 
        Theo tổng hợp danh sách học viên từ Ban Tổ chức lớp học, có 182 học viên là đảng viên dự bị của 51 TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối tham gia dự học. Được biết, Ban Tổ chức lớp học đã tổ chức kết nối và chạy thử nghiệm đường truyền từ chiều ngày 10/10/2021. Sáng ngày 11/10/2021, 182/182 học viên đã tham gia lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến đảm bảo nghiêm túc và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Được biết đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới bằng hình thức trực tuyến; lớp học sẽ diễn ra trong 07 ngày với 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa… sau khi học xong, học viên sẽ làm bài tự luận cuối khóa nộp về Đảng về Đảng ủy Khối để xét cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới.
 


 
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
6
Tổng số truy cập:
132327
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645