Định hướng tuyên truyền tháng 9/2021
09/09/2021 10:35:38
         Trong tháng 8/2021, các TCCSĐ, Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam; kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần; kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

 

        Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 9/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng một số nội dung tuyên truyền như sau:
        1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các ngành chức năng và nhân dân trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, biểu dương các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác, phê phán kịp thời, có hiệu quả các thông tin thất thiệt, sai sự thật, chưa được kiểm chứng, nhất là các thông tin trên Internet, mạng xã hội về tình hình dịch bệnh theo đúng các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thời gian qua, gần đây nhất là kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lãnh đạo chủ chốt (Thông báo số 10-TB/VPTW, ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng), Công điện số: 1102/CĐ-TTg, ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc và Công văn số 148-CV/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
        Tiếp tục tuyên truyền về thông điệp của Tổng Bí thư trong “Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19”; tuyên truyền, hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; nhấn mạnh việc tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, chính sách của ta trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…
        Đẩy mạnh tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19; tuyên truyền, thông tin đầy đủ về quá trình nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin Nanocovax đến đông đảo người dân. Trong đó nhấn mạnh, việc cấp phép khẩn cấp đối với vắc xin Nanocovax đang được tiến hành hết sức thận trọng, đẩy nhanh các thủ tục hành chính nhưng đảm bảo đúng, đầy đủ, chặt chẽ quy trình chuyên môn.
       2. Tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, như: Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên Thảo luận mở cấp cao trực tuyến với chủ đề “Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế”; sự kiện tiếp đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến thăm Việt Nam từ ngày 24 - 26/8/2021; về kết quả quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54…
        3. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và kết quả Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung, biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Quốc hội thông qua; tuyên truyền nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ qua việc đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng của các đại biểu, góp phần làm nên thành công, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng tại các Kỳ họp; tuyên truyền các nghị quyết, quyết định đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các kỳ họp này.
       4. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cụ thể: Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 02/7/2021 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030; Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 18/8/2021 về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên; Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 18/8/2021 về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/8/2021 về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/8/2021 về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/8/2021 về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025.
        5. Tuyên truyền Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022  -  2027.
        6. Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 theo Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU, ngày 25/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
        7. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó, tập trung khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu bật những nỗ lực và thành tựu của Đảng, Nhà nước ta trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, gắn bó với quê hương, đóng góp  tích cực vào phát triển ở nước sở tại, trở thành cầu nối và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.
        8. Tuyên truyền Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
        9. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số: 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số: 63/NQ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Nghị quyết số: 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số: 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021...
        10. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 57-KH/BTGTW, ngày 20/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021 đồng thời là chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với việc triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
       11. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 theo Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
        12. Tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2021.
       13. Tiếp tục tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm của lực lượng chức năng, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm, vi phạm trên mạng xã hội theo Kế hoạch số: 150/KH-UBND, ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc chuẩn bị các điều kiện cho công tác khai giảng năm học mới 2021 - 2022.
      14. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021) theo Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 18/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
     15. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong tháng 9: Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); 52 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2021) và kỷ niệm 52 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2021); 66 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2021); 91 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021); 71 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2021); 44 năm Ngày Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2021); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2021); 119 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2021)...
      Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 9/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng  ủy Khối. Đề nghị các TCCSĐ, Thường trực Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.
BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI


 
Liên kết website
Các chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
3
Tổng số truy cập:
138599
© 2019 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 84. 02573.824645